Reaprofita els recursos d'aprenentatge UOC ja existents d'altres assignatures

Sol·licita que s'afegeixi un recurs d'aprenentatge UOC ja existent i creat originàriament per a una altra assignatura, a les teves assignatures. 

Com funciona? (Reaprofitament)

Els recursos d'aprenentatge propis de les assignatures són un dels pilars de la docència a la UOC, ja que han estat concebuts i creats específicament per a aquesta funció i per a cada una de les assignatures. Si un recurs creat per a una assignatura concreta pot ser útil per a altres assignatures, el PRA pot demanar que s’afegeixi a l’espai Recursos d'aprenentatge de l’assignatura.

Des del Punt d'Entrada de Recursos d'Aprenentatge (PERA) entra la sol·licitud i des de Biblioteca consultarem les condicions contractuals del recurs amb l’Assessoria Jurídica de la Universitat i hi donarem accés des de l’aula de l’assignatura.