Zoom als recursos d'aprenentatge

El Zoom als recursos d'aprenentatge és un servei a mida per a revisar qualitativament els resultats i les preguntes obertes de les enquestes de satisfacció* sobre els aspectes relacionats específicament amb els recursos d'aprenentatge.

Us oferim un informe personalitzat, basat en l'anàlisi de les enquestes de satisfacció relacionades amb els recursos d'aprenentatge, en el qual recollirem els comentaris més destacats, en farem una interpretació i us presentarem propostes de millora amb les quals la Biblioteca us vol ajudar.

* Els resultats de les enquestes de satisfacció del primer semestre es publiquen pels volts del febrer o el març; els resultats de les del segon semestre es publiquen cap al setembre.

Com funciona

Empleneu el formulari amb informació detallada sobre el programa o les assignatures que voleu que els bibliotecaris revisin.

Indiqueu també el semestre o semestres que voleu revisar.

D'acord amb les vostres necessitats, us oferirem dos tipus d'informes:

  • Informe semestral: revisió dels resultats de les enquestes de satisfacció d'un semestre concret, centrant-nos en els recursos d'aprenentatge.
  • Informe anual: informe en què es revisen les enquestes de satisfacció del primer i el segon semestres d'un any acadèmic per a facilitar l'elaboració dels informes de seguiment de titulació i centre.