Economia

Bases de dades

Business Source Complete (EBSCO)
Base de dades bibliogràfica que indexa i resumeix les revistes acadèmiques d’economia i direcció d’empresa.
SABI
Base de dades que conté informació financera d'empreses espanyoles i portugueses.
Statista
Estadístiques centrades en indústries, mercats i consumidors.

Llibres recomanats

Economía internacional: teoría y política
Escrit per dos dels més importants i influents economistes, Economía internacional: teoría y política proporciona.
Obra dedicada a l'estudi de l'estructura econòmica d'un país, d'avenços i transformacions en la vida espanyola.
Macroeconomía: para entender la crisis en una economía global
Obra que resumeix de manera sistemàtica i pedagògica les principals eines i argumentacions sobre macroeconomia.

Revistes

Journal of Economic Literature
Journal of Economic Literature (JEL), publicada per primera vegada el 1969, té per objectiu ajudar els economistes
Quarterly Journal of Economics
Quarterly Journal of Economics és la revista professional d'economia degana en llengua anglesa.
Revista acadèmica revisada per parells que tracta la teoria de l'economia financera.
Revista d’economia, empresa i societat impulsada pels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC.

Premsa i actualitat

The Economist
The Economist és una publicació setmanal britànica escrita en anglès i amb seu a Londres.
The Wall Street Journal
The Wall Street Journal és un periòdic americà internacional d'idioma anglès amb un èmfasi especial en notícies ...
Forbes
Forbes és una font de notícies fidels de negocis i informació financera.
Actualidad económica
Actualidad Económica és una revista espanyola d'economia editada a Madrid des de 1958.
Base de dades de premsa i actualitat econòmica.

Normativa i estàndards

IFRS Foundation
Organització internacional encarregada de les normes internacionals d’informació financera i de comptabilitat.
AENORmás
Consulta de més de 30.000 normes.

Obres de referència

Diccionari dels mercats financers
Diccionari que recull centenars de termes amb les denominacions i definicions relatius als mercats financers
Economics A-Z
Diccionari de termes econòmics, d'accés gratuït i en línia, de la revista The Economist.
Dictionary of economics
Diccionari que conté més de 3.000 termes explicats en un llenguatge clar i senzill
Diccionaris
12.09.18
Selecció de diccionaris.

Recursos en obert

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) elabora i distribueix les estadístiques oficials a Espanya
Eurostat és l'oficina estadística de la Comissió Europea (UE), que produeix dades sobre UE
The Concise Encyclopedia of Economics
The Concise Encyclopedia of Economics (CEE), 2a. ed., 2008, és una enciclopèdia d'economia en línia.