Educació

Bases de dades

Més de 1000 publicacions educatives sobre l’ensenyament primari, secundari i superior i també d’educació especial.
ERIC (Educational Resources Information Center)
Base de dades especialitzada en educació que ofereix accés a més d'1,4 milions de registres bibliogràfics.
Teacher's Reference
Base de dades bibliogràfica que conté informació de revistes i ressenyes de llibres relacionats amb l’educació.
Taylor & Francis eBooks
Llibres electrònics de Taylor and Francis.

Llibres

Pedagogy in higher education : a cultural historical approach
Aquest llibre reuneix el treball d'un grup internacional d'acadèmics.
La práctica psicopedagógica en educación formal
Una visió de conjunt de la intervenció psicopedagògica amb una introducció teòrica i casos d'estudi.
Trastornos del habla y de la voz
Manual per a l'avaluació i intervenció educativa dels trastorns de la parla.
La enseñanza del lenguaje en la escuela: lengua oral, lectura y escritura
Llibre que tracta de l’ensenyament del llenguatge a l’escola: la llengua oral, la lectura i l’escriptura.

Revistes

Àmbits de psicopedagogia i orientació
Revista de reflexió i anàlisi de la pràctica dels professionals dels àmbits educatiu, social i sanitari.
International Journal of Educational Technology in Higher Education (ETHE)
La revista digital de l'ensenyament superior en línia de la UOC.

Obres de referència

A Dictionary of Education
Diccionari d'ensenyament que proporciona definicions clares i concises per a 1.250 termes.
La organización del centro educativo: manual para maestros
Aquest manual analitza i estudia la problemàtica organitzativa dels centres educatius.

Premsa i actualitat

Notícies d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Sala de premsa del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Educación 3.0
Portal de notícies sobre educació i tecnologia adreçat als professionals del sector educatiu.