Informació i documentació

Bases de dades

LISTA: Library, Information Science & Technology Abstracts
Base de dades bibliogràfica especialitzada en biblioteques i gestió de la informació.
Emerald
Base de dades que inclou publicacions periòdiques i llibres electrònics.
LISA: Library and Information Science Abstracts
Base de dades bibliogràfica que recull articles de revistes internacionals especialitzades en documentació.
Communication & Mass Media Complete
Ofereix accés al text complet d'uns centenars de revistes sobre comunicació i mitjans.

Llibres

Integrating qualitative and quantitative methods : a pragmatic approach
Llibre que reflecteix l'interès en la recerca de mètodes mixtos dels científics socials.

Revistes

Information management and business review
IMBR és una revista d'accés obert revisada per experts que publica treballs sobre desenvolupaments nous.

Monogràfics

Patrimoni audiovisual obert
26.10.17
Recull amb motiu del Dia mundial del parimoni audiovisual amb informació de l'esdeveniment i recursos audiovisuals.

Normativa i estàndards

IFLA Standards
Estàndards de la Federació Internacional d'Associacions de Bibliotecaris i Institucions (IFLA).
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. Normativa
Estàndards i normatives del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC).
Recommendations, guidelines, rules and standards
31.08.16
Són documents que recullen especificacions metodològiques i tècniques resultants de l’experiència.

Obres de referència

Diccionario enciclopédico de ciencias de la documentación
Imprescindible per a estudiants i professionals de ciències de la documentació.
Diccionaris
12.09.18
Selecció de diccionaris.

Premsa i actualitat

BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació
Revista especializada en informació i documentació.

Recursos en obert

e-LiS: e-prints in library & information science
Repositori temàtic d'accés obert especialitzat en Biblioteconomia, Arxivística i Documentació
DOAJ
Directori que pretén ser global i abastar totes les revistes d'accés obert científiques i acadèmiques.

Bibliografia recomanada

Bibliografia recomanada
Accedeix a la consulta de la bibliografia recomanada de Documentació i arxivística.

Recursos d'aprenentatge UOC

Material docent de la UOC corresponent a l'assignatura "Introducció a la informació i a la documentació".