Política

Bases de dades

JSTOR
Base de dades a text complet de revistes impreses publicades per institucions diverses.
La Ley
Sistema integrat d'informació jurídica.
Vlex
Base de dades de legislació i jurisprudència (autonòmica, estatal i comunitària) a text complet.
Aranzadi
Base de dades de l'àmbit del dret.

Llibres recomanats

La política vigilada
Obra que estudia el fenomen creixent de la política vigilada pels ciutadans.
The Europeanization of Gender Equality Policies
L’europeïtzació de lleis i polítiques en els àmbits de la igualtat de gènere i la lluita contra la discriminació.

Revistes

IDP. Revista d'Internet, Dret i Política
Publicació impulsada pels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC.
International Political Science Review
Revista revisada per experts sobre ciències polítiques.
International Affairs
Revista britànica de relacions internacionals del prestigiós Royal Institute of International Affairs.
 Foreign Affairs
Fòrum entre professionals de la política exterior nord-americana del Council on Foreign Relations.
Global Environmental Politics
Revista que examina les relacions entre les forces polítiques globals i el canvi ambiental.
International Migration Review
Pprincipal revista en el camp de l’estudi de la migració humana, els grups ètnics i els moviments de refugiats.

Obres de referència

Enciclopedia de paz y conflictos
Enciclopèdia de pau i conflictes.
The Oxford Companion to the Politics of the World
Enciclopèdia sobre conceptes relacionats amb la política i la participació.
TERMCAT
Versió en línia del Diccionari de dret administratiu.
Terminologia electoral bàsica
Terminologia electoral bàsica que recull termes relacionats amb el procés i els sistemes electorals.
Diccionaris
12.09.18
Selecció de diccionaris.

Premsa i actualitat

Les notícies més destacades del BOE.
The Guardian: Politics blog
Blog de notícies i opinió política del diari The Guardian.

Recursos en obert

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
Base de dades del BO del Parlament.
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado 
Boletín Oficial de las Cortes Generales en línia.

Bibliografia recomanada

Accedeix a la consulta de la bibliografia recomanada de l’assignatura Política i societat.
Accedeix a la consulta de la bibliografia recomanada de l’assignatura Governança global.

Recursos d'aprenentatge UOC

Políticas públicas de seguridad y prevención
Mòduls didàctics de l'assignatura "Políticas públicas de seguridad y prevención".
Políticas europeas
Recurs d’aprenentatge de l’assignatura Polítiques europees.