Sociologia

Bases de dades

Periodicals Index Online
Base de dades bibliogràfica documental sobre arts i humanitats i ciències socials.

Llibres recomanats

Después de La sociedad abierta
Escrits de Karl R. Popper durant la Segona Guerra Mundial sobre temes socials i polítics.
Handbook of the Sociology of Morality
Obra sobre com la humanitat interpreta el món que l'envolta sota termes morals.
Sociologies of interaction
La interacció social és part del nostre dia a dia i aquesta interacció forma part de la sociologia humana.
Social Influence Network Theory
Llibre sobre els processos socials de canvis d'actitud.
 EBSCO eBooks
Base de dades de llibres electrònics de l’àmbit de les humanitats i les ciències socials.

Revistes

American Journal of Sociology
L’American Journal of Sociology, creada l’any 1895, és la revista acadèmica de sociologia més antiga dels EEUU.
REIS
Publicació de periodicitat trimestral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Sociological Perspectives
Revista de la Pacific Sociological Association, avaluada per experts.
Qualitative sociology
Revista dedicada a la interpretació qualitativa i l'anàlisi de la vida social.
Contemporary sociology
Revista de l'American Sociological Association.

Obres de referència

A Dictionary of sociology
Diccionari de sociologia en anglès.
ORO
Col·lecció de diccionaris i obres de referència generals i especialitzades.

Recursos en obert

El Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) és un organisme autònom que depèn del Ministeri de la Presidència.
ISA: International Sociological Association
La International Sociological Association (ISA) és una organització sense ànim de lucre amb finalitat científica.
Web de la producció científica del professor Manuel Castells
Tota la producció científica del professor Manuel Castells en un lloc web.

Bibliografia recomanada

Accedeix a la consulta de la bibliografia recomanada de l’assignatura Sociologia de la comunicació de masses.
Accedeix a la consulta de la bibliografia recomanada de l’assignatura Sociologia General.

Recursos d'aprenentatge UOC

Societat del coneixement
Recurs d’aprenentatge de l’assignatura Societat del coneixement.