Telecomunicacions

Bases de dades

Association for Computing Machinery (ACM)
Plataforma que permet l'accés al text complet de les revistes, actes de congressos i revistes publicades per l'ACM.
IEEE Xplore
Text complet de les revistes, normes i actes de congressos editats per IEEE/IEE des del 1988.
LNCS
Col·lecció de monografies «Lecture Notes in Computer Science» (LNCS) de Springer.
MathSciNet
Base de dades de referències bibliogràfiques i ressenyes de publicacions de l'àmbit de les ciències pures.
Telecommunications Database
Base de dades sobre telecomunicacions.

Llibres recomanats

Essential MATLAB for engineers and scientists
La guia bàsica per a MATLAB com a eina de resolució de problemes.
eBooks UPC
Col·lecció de llibres electrònics creats per autors de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Obres de referència

Cercadors, metacercadors i directoris
18.10.16
Recull de cercadors, metacercadors i directoris multidisciplinaris i temàtics que poden ajudar a trobar recursos.
Diccionaris
12.09.18
Selecció de diccionaris.
Wolfram Math World
Es tracta d'un dels webs de referència més complerts en matemàtiques
Mandelbrot Explorer
El web conté les imatges fractals més bones que és puguin crear a través del Mandelbrot Explorer.
Catalog of free Compilers and Interpreters
Catàleg lliure que serveix com a eina de seguiment per als recursos digitals que utilitzen llenguatge lliure.
Martindale's Calculators On-line Center
Recull de webs centrat a recollir calculadores, fulls de càlcul i altres enginys sobre diferents temes.
Programa que intenta donar respostes a preguntes a partir de l'anàlisi i el còmput d'informació.
Digital logic
Eina bàsica per a l'anàlisi i el disseny de circuits digitals.
The Collection of Computer Science Bibliographies
Col·lecció de bibliografies que comprèn diversos temes sobre les ciències informàtiques.

Normatives i estàndards

IEEE Xplore
Text complet de les revistes, normes i actes de congressos editats per IEEE/IEE des del 1988.
International Telecommunication Union - ITU
És l'agència especialitzada en les tecnologies de la informació i la comunicació de les Nacions Unides (ONU).
Recommendations, guidelines, rules and standards
31.08.16
Són documents que recullen especificacions metodològiques i tècniques resultants de l’experiència.

Premsa i actualitat

Reuters. Technology
Secció tecnològica de l'edició nord-americana en línia de l'agència de notícies.
The Economist. Technology Quarterly
Suplement quadrimestral del diari especialitzat en temes econòmics amb secció de tecnologia.
Cnet
Web per a estar al dia de les últimes tendències en tecnologies.
MIT News: on campus and around the world
Canal de notícies del Massachusetts Institute of Technology.

Recursos en obert

NMC Horizon Project
Projecte que actua com un observatori de tendències aplicades en les TIC.
Measuring digital development for policy-making
Desenvolupa un marc de treball de 360º que serveix per al desenvolupament de polítiques TIC.